living playgrounds

“Living Playgrounds” is één van de genomineerde projecten van de openbare ideeënprijsvraag Duurzaam Sporten. Met de prijsvraag, uitgeschreven ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Richard Krajicek Foundation, wordt gezocht naar nieuwe en duurzame ideeën voor de Playgrounds van deze stichting.

In ons voorstel worden wilgenstammen en -tenen (gekweekt op de Playground zelf) gebruikt voor afrasteringen, als snippers rondom speeltoestellen en als draagconstructie voor een heus “groen stadion”. Groot voordeel van deze eenvoudige (cradle-to-cradle) bouwwijze is dat buurtbewoners, jong en oud, vanaf het begin zélf actief kunnen bijdragen aan het vormgeven, bouwen en uiteindelijk onderhouden van het terrein.

Door (met een gesloten grondbalans) kleine hoogteverschillen aan te brengen biedt het terrein ruimte voor een veelheid aan functies. Gecombineerd met schanskorven kunnen zitelementen en zelfs een kleine tribune gebouwd worden. De niveauverschillen nodigen uit tot multifunctioneel gebruik: als sportveld, door skaters, maar ook bijvoorbeeld als openluchttheater. In strenge winters kan het veld zelfs dienst doen als ijsbaan. Zowel schanskorven als knotwilgen dragen in hoge mate bij aan de verrijking van de ecologie in de wijk.

 

playground krajicek - perspectief

vogelvluchtperspectief

playground krajicek - samen bouwen wilgentenen

buurtbewoners bouwen zelf mee aan hun eigen playground

       
playground krajicek - cradle to cradle

cradle to cradle: grondstofkringloop van wilgentenen

playground krajicek - plattegrond maansteenpad

.

       
playground krajicek - ecologie in de wijk

knotwilgen als ecologische verrijking van de wijk

playground krajicek - niveauverschillen landschap

glooiingen in het landschap nodigen uit tot multifunctioneel gebruik

playground krajicek - parkeren in pockets

parkeren concentreren in omzoomde pockets versterkt relatie met de wijk

programma: sport- en speelplaats
grootte: 4650 m2 BVO
jaar: 2012

opdrachtgever: Richard Krajicek Foundation

status: prijsvraaginzending, genomineerd