maassilo rotterdam

De Maassilo is in mei 2004 voor vijf jaar verhuurd aan discotheek Now&Wow. Daarbij is het gebouw zoveel mogelijk in de originele staat gelaten. In deze studie hebben we onderzocht hoe het enorme leegstaande silocomplex ook op langere termijn een levend onderdeel zou kunnen uitmaken van de omliggende stadswijk.

De gekozen functie op beganegrondniveau, een zalencentrum, biedt een permanentere oplossing voor Now&Wow en speelt daarnaast in op de behoefte aan eigen ruimtes voor jonge Rotterdammers uit de buurt:

gebruikmakend van het eigen karakter van het gebouw moet onder de naam ‘de Maassilo‘ een vaste plek ontstaan voor jongerencultuur in de breedste zin.

De zalen worden multifunctioneel inzetbaar (van discotheekzaal tot vlakkevloertheater), niet door ze een neutrale uitstraling te geven, maar juist door – met behulp van de specifieke karakteristieken van het gebouw – uiteenlopende zalen te creëren die inspireren en uitdagen.

In de voormalige silocellen worden 154 loftappartementen gerealiseerd. Aan de hand van daglichtberekeningen wordt een deel van het gebouw ‘uitgekernd’, waardoor daglicht binnen in het gebouw kan toetreden. Rondom een nieuwe binnentuin worden de woningen afwisselend ontsloten door verspringende galerijen, gangen en decks. Door deze afwisseling ontstaat een levendig beeld met een veelheid aan woningtypes: van kleine startersappartementen tot ruime maisonnettes. In contrast met de zware betonnen oudbouw worden de gevels rondom de binnentuin uitgevoerd in hout en glas.
nieuwe woningen in de uitgekernde graansilo's

nieuwe woningen in de uitgekernde graansilo’s

exploded view van het zalencentrum

exploded view van het zalencentrum

plattegrond begane grond

plattegrond begane grond

de nieuwe opengewerkte straatgevel langs de Brielselaan

de nieuwe opengewerkte straatgevel langs de Brielselaan

langsdoorsnede over het maassilogebouw

langsdoorsnede over het maassilogebouw

maquette van grote toneel- of discotheekzaal

maquette van grote toneel- en discotheekzaal

programma: discotheek, zalencentrum, theater en kantoorruimte, woningen
plaats: Rotterdam
jaar: 2004-2005

status: studie, publicatie The Architecture Annual 2004-2005