winkelcentrum obergon

Winkelcentrum Obergon is in 1994 gebouwd naar een ontwerp van architectenbureau Martini. Het vertrek van een winkelier in 2011 bood een uitgelezen kans om de bestaande, uit haar voegen barstende supermarkt flink te vergroten. Ons bureau is gevraagd om de uitbreidingsmogelijkheden te onderzoeken en tegelijkertijd een kwaliteitsslag te realiseren aan de buurtzijde – in de huidige toestand een verrommelde ‘achterzijde’ van het winkelcentrum. Daarbij konden we knelpunten bij de indeling van de winkelruimtes snel oplossen door ontwerpsessies met de gebruikers te organiseren

In het oorspronkelijke ontwerp van het centrum is in vorm en schaal aansluiting gezocht bij de bebouwingstypologie van het

tegenoverliggende beschermde dorpsgezicht. Om dit te bereiken is het winkelcentrum opgedeeld in twee opzichzelfstaande bouwvolumes, zijn de gevels op enkele plaatsen geknikt en zijn de bovengelegen woningen voorzien van haaks op elkaar staande dakkappen.

Om het autonome karakter van de twee bestaande bouwblokken in stand te houden, is ervoor gekozen om de uitbreiding hiermee te laten contrasteren.  De architectuur aan de noordzijde speelt in op het bestaande park: het stenige parkeerterrein wordt opgewaardeerd, de blinde gevels van het magazijn worden omzoomd met bomen en door een detaillering in hout en glas komt de

nieuwbouw aan deze zijde visueel los te staan, als een paviljoen in het park. Een nieuwe passage vormt een heldere, ruime entree voor de supermarkt en verbindt de parkeerplaats straks met het marktplein aan de zuidzijde, dat eveneens opnieuw ingericht zal gaan worden.

Momenteel lig het ontwerp bestemmingsplan voor winkelcentrum Obergon ter inzag bij de gemeente Winsum.

winkelcentrum obergon - impressie nieuwe passage

impressie van de nieuwe passage

winkelcentrum obergon - winkelen in het groen

van een stenig parkeerterrein naar een winkelcentrum in het groen

winkelcentrum obergon - impressie noordgevel

impressie noordzijde

winkelcentrum obergon - impressie zuidzijde

impressie zuidzijde met nieuw in te richten plein     

programma: supermarkt, detailhandel, buitenruimte
grootte: 2650 m2 BVO bestaand,
650 m2 BVO nieuwbouw
plaats: Winsum, Obergum
jaar: 2011-heden

opdrachtgever: Compact Real Estate, Hilversum
constructeur: Bartels ingenieursbureau, Apeldoorn
klimaatadvies: Climatic Design Consult, Amsterdam
ontwerp buitenruimte: Libau, Groningen

status: bouwvoorbereidingsfase

impressies: WAX Architectural Visualizations