winkelcentrum obergon

Winkelcentrum Obergon is in 1994 gebouwd naar een ontwerp van architectenbureau Martini. Het vertrek van een winkelier in 2011 bood een uitgelezen kans om de bestaande, uit haar voegen barstende supermarkt flink te vergroten. Ons bureau is gevraagd om de uitbreidingsmogelijkheden te onderzoeken en tegelijkertijd een kwaliteitsslag te realiseren aan de buurtzijde, die oogde als een verrommelde ‘achterzijde’ van het winkelcentrum. Daarbij konden we knelpunten bij de indeling van de winkelruimtes snel oplossen door ontwerpsessies met de gebruikers te organiseren.

In het oorspronkelijke ontwerp van het centrum is in vorm en schaal aansluiting gezocht bij de bebouwingstypologie van het tegenoverliggende

beschermde dorpsgezicht. Om dit te bereiken is het winkelcentrum opgedeeld in twee opzichzelfstaande bouwvolumes, zijn de gevels op enkele plaatsen geknikt en zijn de bovengelegen woningen voorzien van haaks op elkaar staande dakkappen.

Om het autonome karakter van de twee bestaande bouwblokken in stand te houden, is ervoor gekozen om de uitbreiding hiermee te laten contrasteren. De architectuur aan de noordzijde speelt in op het bestaande park: het stenige parkeerterrein is opgewaardeerd, de blinde gevels van het magazijn hebben we omzoomd met een bomenhaag en door een detaillering in hout en glas komt de

nieuwbouw aan deze zijde visueel los te staan, als een paviljoen in het park. Een nieuwe passage vormt een heldere, ruime entree voor supermarkt en winkels en verbindt de parkeerplaats met het marktplein aan de zuidzijde, dat eveneens opnieuw ingericht is.

Het winkelcentrum is in maart 2017 opgeleverd.

winkelcentrum obergon - nieuwe winkelpassage

nieuwe winkelpassage

winkelcentrum obergon - houten uitbreiding aan de noordzijde

houten uitbreiding aan de noordzijde

winkelcentrum obergon - nieuwe entree noordzijde

nieuwe winkelpassage, entree noordzijde

winkelcentrum obergon - entree noordzijde

entree noordzijde

winkelcentrum obergon - bomengevel

bomengevel

winkelcentrum obergon - overzichtsfoto zuidzijde

overzichtsfoto zuidzijde

winkelcentrum obergon - situatietekening

winkelcentrum obergon - entree supermarkt

entree supermarkt

winkelcentrum obergon - entree zuidzijde

entree zuidzijde

winkelcentrum obergon - interieur winkelpassage

nieuwe winkelpassage, interieur

programma: supermarkt, detailhandel, buitenruimte
grootte: 2650 m2 BVO bestaand, 650 m2 BVO nieuwbouw
plaats: Winsum, Obergum
jaar: 2011-2017

opdrachtgever: Compact Real Estate, Hilversum
constructeur: Bartels ingenieursbureau, Apeldoorn
klimaatadvies: Climatic Design Consult, Amsterdam
status: opgeleverd

fotografie: Ossip van Duivenbode