winkelcentrum obergon

winkelcentrum obergon

Het vertrek van een winkelier in 2011 bood een uitgelezen kans om de bestaande, in 1994 gebouwde en inmiddels uit haar voegen barstende supermarkt in Winsum (Groningen) flink te vergroten. Ons bureau is gevraagd om de uitbreidingsmogelijkheden van het winkelcentrum te onderzoeken en tegelijkertijd een kwaliteitsslag te realiseren aan de ‘achterzijde’ van het centrum.

In het oorspronkelijke ontwerp van het centrum is in vorm en schaal aansluiting gezocht bij de bebouwingstypologie van het tegenoverliggende beschermde dorpsgezicht. Om dit te bereiken is het winkelcentrum opgedeeld in twee opzichzelfstaande bouwvolumes, zijn de gevels op enkele plaatsen geknikt en zijn de bovengelegen woningen voorzien van haaks op elkaar staande dakkappen.

Om het autonome karakter van de twee bestaande bouwblokken in stand te houden, is ervoor gekozen om de uitbreiding hiermee te laten contrasteren. De architectuur aan de noordzijde speelt in op het bestaande park: het stenige parkeerterrein is opgewaardeerd, de blinde gevels van het magazijn zijn omzoomd met een bomenhaag en door een detaillering in hout en glas komt de nieuwbouw aan deze zijde visueel los te staan, als een paviljoen in het park. Het toepassen van lichtgewicht bouwmaterialen heeft daarbij een gunstig effect op de aarbeving-bestendigheid van de nieuwbouwconstructie.

Op het dak zijn royale dakkoepels geplaatst, zodat binnen een zeer beperkte vrije verdiepinghoogte van 3 meter toch een ruim ogende, lichte passage gecreëerd kon worden. De nieuwe passage, afgewerkt met een robuuste basaltvloer, vormt een heldere entree voor winkels en supermarkt en verbindt de parkeerplaats met het marktplein aan de zuidzijde, dat eveneens opnieuw ingericht is.

Het winkelcentrum is in maart 2017 opgeleverd. Inmiddels wordt in Winsum niet meer gesproken over de voor- en achterzijde, maar over de dorpszijde en de buurtzijde van winkelcentrum Obergon.

programma supermarkt, detailhandel, buitenruimte
grootte 2650 m2 BVO bestaand, 650 m2 BVO nieuwbouw
plaats Winsum, Obergum
jaar 2011-2017

opdrachtgever Compact Real Estate, Hilversum
constructeur Bartels ingenieursbureau, Apeldoorn
klimaatadvies Climatic Design Consult, Amsterdam
aannemer Bouwbedrijf Kooi, Appingedam

status opgeleverd

fotografie Ossip van Duivenbode